The pit

The pit

The pit

The pit

Det kan være svært og udfordrende at lære nyt. At gå i skole handler jo netop om at lære, og de fleste skoleelever kender derfor til den forvirring, der opstår, når de går i gang med nye opgaver.

I synlig læring arbejder vi med denne læringsudfordring ved hjælp af en model, der hedder the pit; en metode, der ruster eleverne til at lære nyt og giver dem strategier til at tackle de udfordringer, de møder undervejs.

At ”være i pit” betyder, at man er stødt på et problem. Man sidder fast og bliver forvirret, og som vist på illustrationen herunder bruges the pit til at lære eleverne, hvordan de bringer relevante løsningsstrategier i spil, så de med ny viden og en dybere forståelse kan løse problemet og blive klar til nye udfordringer.

Ny pit650

En illustration som denne hænger typisk i klasseværelset. Læreren eller pædagogen bruger den til at forklare eleverne, hvordan de kan gå til nye opgaver:

  • Eleven møder en udfordring og kan ikke umiddelbart se løsningen
  • Eleven oplever det som en indre konflikt og bliver usikker og frustreret (her er man i pit)
  • Eleven vælger de løsningsstrategier, der kan hjælpe ham/hende videre

 

Brain, Book, Buddy, Boss

I 3. klasse på Taarbæk Skole hænger the pit også i klasselokalet, og klasselærer Dorte Loftager bruger den jævnligt.

- Når en elev går i stå og frustreret udbryder ”Dorte, jeg kan bare ikke finde ud af det her!”, går vi sammen over til the pit og taler om læringsprocessen og hvilke muligheder, eleven har for at komme videre, siger Dorte Loftager, der blandt bruger en løsningsstrategi kaldet ”De fire B’er”:

- De fire B’er står for Brain, Book, Buddy, Boss og betyder, at når eleverne støder på et problem, skal de starte med at tænke sig om. Derefter kan de prøve at finde løsningen i deres bog, og hvis ikke det lykkes, kan de spørge en kammerat. Sidste mulighed er at spørge læreren, pædagogen eller forældrene, og på den måde har eleverne altid forskellige handlemuligheder, når de sidder fast, siger Dorte Loftager.

Dorte Loftager

Dorte Loftager

Isabella og Anna Barbara

Isabella og Anna Barbara

Samuel

Samuel

Willads

Willads

 

Anna Barbara fra 3. klasse synes, the pit gør det nemmere at lære nye ting:

- Den gør, at jeg ikke giver så hurtigt op, når noget er svært, siger Anna Barbara og fortsætter:

- Den husker mig også på, at jeg skal prøve selv eller spørge en kammerat, inden jeg rækker fingeren op. Det er er jo godt, hvis vi selv kan finde ud af det, så vores lærer ikke skal løbe rundt hele tiden.

Samuel er enig:
- så behøver man heller ikke sidde og vente, men kan i stedet komme videre med opgaven på andre måder.

Isabella kan huske engang, hun gik i stå i en matematikopgave:

- Jeg kiggede på the pit og spurgte min sidemakker om hjælp, og så lærte jeg at lave opgaven. Bagefter havde jeg bare lyst til at lave flere opgaver, fordi det var sjovt, når jeg godt kunne finde ud af det, siger hun.

Alle elever uanset alder har udbytte af the pit, når de skal lære noget nyt, og i filmen herunder er det elever fra 7. klasse på Stengård Skole i Gladsaxe Kommune, der fortæller om at være i pit.

 

 

Den rette indstilling

Når eleverne er kommet igennem læringsudfordringen, har de fået ny viden og en dybere forståelse af emnet. De lærer at forholde sig åbent til usikkerheden og finde strategier til at komme videre, hvilket giver en følelse af succes og mod på nye udfordringer.

Tilbage på Taarbæk Skole fortæller Dorte Loftager, at hun jævnligt taler med sine elever om at have den rette indstilling til udfordringer. Vil man, tør man, har man lyst til at prøve, selvom man begår fejl?

Netop elevernes indstilling til det at lære nyt har inspireret Dorte Loftager til at arbejde med de to typer mindset – det åbne og det lukkede. Hun har udarbejdet en række billeder, der hænger i klassen, og som illustrerer, hvordan man forholder sig til forskellige situationer med henholdsvis åbent og lukket mindset.

 

 

Mindset01
Mindset03
Mindset04
Mindset05

 

Willads fra Dorte Loftagers 3. klasse ved præcis, hvilken strategi og hvilket mindset, der hjælper ham:

- Jeg synes, det er irriterende at være i the pit, men på en måde også ret godt, for jeg plejer at sige til mig selv, at når de andre kan, kan jeg også. Og så prøver jeg igen eller spørger min sidemakker eller lærer, siger Willads.