Synlig læring og inklusion

Synlig læring og inklusion

Synlig læring og inklusion

Synlig læring og inklusion

På Høsterkøb Skole i Rudersdal Kommune er synlig læring en værdifuld metode for både fagligt stærke elever og elever med særlige behov.

- Alle børn har stort udbytte af at vide, hvad de skal. De motiveres af at kende succeskriterierne for en given opgave og vide, hvordan de får oplevelsen af at lykkes, siger Pernille Bing, der er lærer i 4. klasse på Høsterkøb Skole. Hun har god erfaring med at bruge synlig læring til at inkludere alle sine elever i klassens læringsfællesskab.

 

Tyvstart

Pernille Bing bruger blandt andet en metode, der kaldes Tyvstart. Her forbereder hun børnene på det, klassen skal arbejde med i den følgende time. Tyvstart gavner alle børn, og især børn med en diagnose kan have stort udbytte af at være på forkant. Pernille Bing udvælger et par børn og gennemgår det faglige stof, hvorefter de udvalgte elever har rollen som mentor, der, fordi de er på forkant, kan hjælpe klassekammeraterne efter behov.

- Med mentorrollen støttes især børn med særlige behov i at være en del af læringsfællesskabet, siger Pernille Bing og forklarer, at børnenes selvværd øges, når kammeraterne har brug for deres hjælp, og de lærer desuden at tage ansvar for og hjælpe hinanden.

Pernille Hanne 300

Pernille Bing og Hanne Bindseil Møller

Skoleleder på Høsterkøb Skole Hanne Bindseil Møller, der tidligere var specialskoleleder, fortæller, at det på specialskoler er standardprocedure at forberede børnene grundigt på at modtage undervisning.

- Tyvstart bygger på de samme principper, de børn, der har brug for det, forberedes, så de kan deltage i undervisningen på lige niveau med resten af klassen, siger Hanne Bindseil Møller.

Ind imellem efterspørger forældrene muligheden for at lave Tyvstart med deres barn derhjemme.

- Det giver dem noget konkret at være fælles om, og forældrene kan se, at deres barn trives med at være forberedt, siger Pernille Bing.

 

Fra 1. til 5. gear

Pædagoger, lærere og ledelse på Høsterkøb Skole har udviklet et fælles sprog omkring synlig læring, som børnene ifølge Pernille Bing og Hanne Bindseil Møller har taget til sig.

- Vi har blandt andet et begreb, der hedder “De 5 gear”, som vi bruger, når vi taler med eleverne om deres arbejdsindsats, fortæller Hanne Bindseil Møller, og Pernille Bing supplerer:

- I stedet for at sige ”Markus, du laver ikke noget, hvorfor gør du ikke det, kom nu i gang!” forholder vi os åbent og nysgerrigt med spørgsmål som ”Hvad gear kører du egentlig i lige nu, Markus?”. 1. gear er langsomt, 5. gear er hurtigt og der, hvor eleven virkelig arbejder koncentreret og hårdt, fortæller Hanne Bindseil Møller og fortsætter:

- På den måde går lærer og elev på opdagelse sammen og finder en løsning i fællesskab. Det giver et håb for børn med særlige behov, at vi går i dialog med dem i den aktuelle situation og finder løsninger i stedet for at irettesætte.

 

 

Her fortæller Anton om, hvilket gear han har arbejdet i i den netop afsluttede dansktime.

 

Alternativ til destruktiv adfærd

De fleste elever i Pernille Bings 4. klasse er i høj grad selvkørende, fordi de har det, man inden for synlig læring kalder ”stilladset” på plads.

- Stilladset betyder, at børnene ved, hvad de skal, og har de glemt det, kan de kigge på en tjekliste, kigge på tavlen eller spørge en mentor, siger Pernille Bing, der har mulighed for at bruge sine ressourcer effektivt i stedet for at stå og undervise i 45 minutter, mens eleverne passivt sidder og lytter. Nu kan hun sætte sig med børn, der har brug for ekstra hjælp eller udfordre de fagligt stærke.

Børn med særlige behov har ofte brug for tydelige spilleregler, og synlig læring fungerer som en vejviser, der anviser alternative handlemuligheder.

- Børnene opfører sig ikke destruktivt eller larmende, fordi de synes, det fedt eller har lyst til spolere dagen for andre, siger Hanne Bindseil Møller. Hun understreger, at den negative adfærd skyldes frustration over ikke at vide, hvad de skal, og synlig læring giver dem strategier til at finde den vej, der passer dem.

 

Alle er en del af fællesskabet

Synlig læring er med til at gøre eleverne selvhjulpne. De ved, hvad de skal, de kender målet, kan reflektere over egen læring og kender de læringsstrategier, der fungerer bedst for dem.

Derudover er alle en del af et klassefællesskab, hvor man tager ansvar for og hjælper hinanden. Ud over mentorer, som er på forkant og kan hjælpe kammeraterne med at komme videre, bruger Pernille Bing også læringsdetektiver i sin klasse.

- Når eleverne er i gang med en opgave, opsøger de en læringsdetektiv, som er en af kammeraterne fra klassen, der ud fra en tjekliste gennemgår opgaven og giver feedback, fortæller Pernille Bing.

En tjekliste kan se sådan ud:

 

Tjeliste