Synlig læring i praksis
James Nottingham oplæg i Brøndby

Synlig læring i praksis

Synlig læring i praksis
James Nottingham oplæg i Brøndby

Synlig læring i praksis

James Nottingham lavede en øvelse med alle i salen, hvor vi skulle tegne en tegning af et hus. Vi fik ingen instrukser i, hvordan huset skulle se ud. Først da tegningen var lavet færdig, fik vi præmisserne for at have løst opgaven korrekt, og der var ikke mange i salen, der havde bestået opgaven.

Pointen var, at vi ofte sætter børn til at løse opgaven, hvor målet ikke er tydeligt, og det giver børnene dårligere betingelser for at opnå og opleve succes med læring.

- Giv eleverne succeskriterierne for at løse opgaven så kan de se deres fremskridt, det er motiverende! Det var et af de klare budskaber til salen fra Nottingham.

Det samme gælder for alle de gange, hvor vi venter med at give feedback, til opgaven er løst. Hvordan skal barnet bruge den feedback til mere læring? Nogle gange får barnet endda først feedback mange dage efter opgaven er løst, og der har den feedback ikke bidraget til at forøge læringen i processen. Det er meget mere effektfuldt at give feedback løbende - før, under og efter.

- Tilpas succeskriterierne så de passer til det enkelte barn, og sørg for ikke at stemple barnet. Det gør vi alt for tit, mener Nottingham - både som forældre og som professionelle.
Vi dømmer børnene til at være den ene eller den anden type eller have den ene eller den anden læringsstil, og det er stigmatiserende.

Nottingham kom med flere eksempler på, hvordan han selv uforvarende var kommet til at sætte et barn i bås som for eksempel særligt sportslig eller intellektuelt. Det opsnapper børn lynhurtigt, og det kan betyde, at barnet går til opgaven med mindre mod til at løse den, hvis den ligger udenfor, hvad barnet selv og den voksne opfatter som barnets kompetenceområde.

Motivation, motivation, motivation
Nottingham arbejder med en formel, hvor den energi man lægger i løsningen af en opgave er lig med graden af, hvor meget man ønsker at løse den, ganget med hvor meget man forventer at løse den. Derfor er det helt centralt, hvad forventningen er, og hvordan formålet med opgaven bliver fundet.

James Nottingham opfordrede alle i salen til at være opmærksomme på, at de selv er en af de allervigtigste rollemodeller hver dag, når det drejer sig om motivation.

- Børn efterligner deres omgivelser. Hvis de voksne viser, at de er vilde med at lære nyt, er klar til at lære af deres fejl, og villige til at prøve nyt, så vil børnene overtage den indstilling og lære at sætte pris på at lære, fastslår Nottingham.

Få mere viden om synlig læring her

 

James Nottingham er en internationalt anerkendt foredragsholder og formidler af bl.a. John Hatties forskning. Han er direktør for konsulentvirksomheden ’Challenging Learning’, der arbejder for mere effektiv læring i skoler og daginstitutioner.
En meget væsentlig forudsætning for det er lærerens evne til at vide, hvor den enkelte elev er i sin faglige udvikling, evne til at lytte og skabe et trygt læringsmiljø, så eleven også er parat til at tage chancer, tør fejle og tage den tid han har behov for.