Synlig læringsvæg i klassen

Synlig læringsvæg i klassen

Synlig læringsvæg i klassen

Synlig læringsvæg i klassen

I 7.E på Buddinge Skole har elever og lærere lavet en synlig læringsvæg, der indeholder forskellige elementer af det at lære.
Væggens formål er at synliggøre forskellige dele af læringsprocesserne, som for eksempel:

  • Før du siger, at du er færdig
  • Når jeg sidder fast i mit arbejde
  • Evaluering

Buddinge2A

Her kan eleverne kigge op undervejs og blive inspireret eller påmindet om forskellige metoder til at komme videre.

- Med vores synlig læringsvæg bliver det tydeligt for eleverne, hvad vi arbejder med og hvordan en læringsproces er bygget op, fortæller lærer Marie Louise Lysell Nielsen og fortsætter:

- Ny læring kan være svær og give en følelse af ikke at være god nok, fordi man ikke bare lige kan løse opgaven. Synlig læring og arbejdet med delmål giver eleverne overblik over læringsprocessen, og det virker motiverende.

Marie Louise Lysell Nielsen runder af med at forklare, at i arbejdet med synlig læring øver eleverne sig i at italesætte deres egen læringsproces, hvilket gør dem mere bevidste og selvstændige.

Buddinge3A

Buddinge4A