Synlig læring for specialskoler

Synlig læring for specialskoler

Synlig læring for specialskoler

Synlig læring for specialskoler

Tirsdag den 29. marts 2016 var der temaeftermiddag om synlig læring for specialskoler og specialklasser i 4kommunesamarbejdet. I alt 110 pædagoger, lærere og ledere deltog i arrangementet, som blev holdt på Lundtofte Skole i Lyngby.

Eftermiddagens program gav deltagerne inspiration til, hvordan de kan bruge synlig læring i specialundervisningen. Konsulent fra Dafolo Anne Marie Vinther og afdelingsleder ved specialskolen Djurslandskolen Louise Ege Treue præsenterede både teoretiske og praktiske eksempler på, hvordan synlig læring kan hjælpe elever med særlige behov til større motivation og glæde ved at lære.- Synlig læring giver os redskaber til at inddrage eleverne i deres egne læringsprocesser, siger Louise Ege Treue fra Djurslandskolen og fortsætter:

- Vores elever er ikke altid i stand til at forholde sig til overordnede læringsmål. Synlig læring giver os mulighed for at opstille individuelle tilpassede succeskriterier, så alle elever tydeligt kan se, at de lærer noget nyt og bliver dygtigere.

Louise Ege Treue forklarer, at succeskriterierne er konkrete delmål, som i sidste ende bringer eleverne hen til det overordnede læringsmål.

- Vi har altid arbejdet med delmål, men synlig læring gør os meget mere specifikke og skarpe på at synliggøre de enkelte skridt hen til målet, og det har vores elever stor gavn af, siger hun og slutter af:

- Det er tydeligt at se, at i de 1 ½ år, vi har arbejdet med synlig læring på Djurslandsskolen, har eleverne fået bedre overblik over deres egen læringsproces. Det giver mening for dem at kunne se, hvad de er ved at lære, og hvad deres mål er.