Synlig læring er et paradigmeskift

Synlig læring er et paradigmeskift

Synlig læring er et paradigmeskift

Synlig læring er et paradigmeskift

 

På Skovgårdsskolen i Gentofte Kommune ser skolebestyrelsesformanden store muligheder i synlig læring.

- Med synlig læring kan lærere og pædagoger tage udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale og faglige niveau, når de tilrettelægger undervisningen, siger skolebestyrelsesformand på Skovgårdsskolen i Gentofte Kommune Stig Wall. Han mener, en af styrkerne i synlig læring er at bruge det enkelte barns interesser og passioner til at motivere eleverne.

- Hvis for eksempel en dreng spiller Fifa på sin PlayStation hver dag efter skole, og han i skolen har arbejdet med indkøb af spillere til sit hold i matematik, så vil den læring, der er sat i gang, jo fortsætte efter skole. Det synes jeg, er en fantastisk udvikling, siger Stig Wall, hvis yngste søn går i 4. klasse på Skovgårdsskolen.

Han mener desuden, at de tydelige læringsmål, hvor børnene kender deres mål, ved, hvor de er nu og hvad det næste skridt er, er en stor fordel ved synlig læring:

- Vi forældre er jo vant til at kende målet for vores indsats, når vi går på arbejde, vi ved, hvad vi skal lave og hvorfor, og det motiverer os at have en retning. Det samme gælder vores børn, det bliver sjovere at gå i skole og nemmere at arbejde fokuseret og målrettet med opgaverne, når de ved, hvad de skal, og det er synlig læring med til at sikre, forklarer Stig Wall.

 

Information til forældre

På Skovgårdsskolen spiller bestyrelsen en aktiv rolle i formidling af synlig læring til forældrene. Bestyrelsen har en særlig følgegruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og et par øvrige forældre, der følger 4kommunesamarbejdet tæt og har en særlig viden om synlig læring.

- Vi er altid repræsenteret og har taletid på forældremøder, hvor vi blandt andet informerer om nye tiltag inden for synlig læring og 4kommunesamarbejdet i al almindelighed, siger Stig Wall og forklarer, at bestyrelsen gør meget ud af at tale med forældrene om, at implementering af synlig læring er i proces, og at de ikke skal hænge sig for meget i det, der ikke fungerer.

- Vi evaluerer løbende de nye tiltag i undervisningen, og der vil altid være ting, som skal justeres eller gøres helt anderledes, siger han.

 

Vi skal huske, at implementeringen af synlig læring er et paradigmeskift og ikke noget, der sker i løbet af et enkelt år.

- Stig Wall

 

Tvivl, skepsis og undren

- I synlig læring er der primært fokus på elevernes progression i stedet for på karakterer og det faglige niveau, som vi forældre kender det fra vores egen skoletid, forklarer Stig Wall og fortsætter:

- Vi har mange holdninger og erfaringer med os fra da vi selv gik i skole, som kan være svære at slippe, og vi bliver derfor nødt til at snakke rigtig meget om de nye tendenser i skolen og give plads til tvivl, skepsis og undren, siger Stig Wall og forklarer, at bestyrelsen i de fleste forældres øjne er tillidsvækkende og troværdige, fordi de selv er forældre.

- Vi kan være med til at gøre forældrene trygge ved, at det, der sker skolen, gavner børnenes læring, understreger Stig Wall. Han forklarer, at skolebestyrelsen desuden har et tæt samarbejde med skolens ledelse om forældrekommunikation.

- Netop fordi vi selv er forældre, kan vi inspirere ledelsen til at få deres budskaber til at skabe værdi for forældrene, fortæller Stig Wall, der sammen med den øvrige bestyrelse også påtager sig en coachende rolle og hjælper ledelsen med at tackle forældres frustrationer eller modstand på beslutninger og nye tiltag.

 

Synlig læring er et paradigmeskift

Stig Wall har endnu ikke oplevet den store effekt af synlig læring på sit barns skoledag, hvilket han begrunder med, at 4kommunesamarbejdet indtil nu primært har handlet om uddannelse af personalet.

- Jeg kan se tegn på synlig læring på skolen, men vi skal huske, at implementeringen af synlig læring er et paradigmeskift og ikke noget, der sker i løbet af et enkelt år. Det er en ændring af lærere og pædagogers måde at tænke læring på, og det tager tid, siger han.