Spørgsmål og svar

        
Hvad betyder synlig læring for børnene?

Børnene får nye redskaber til at lære mere og bedre på egen hånd og sammen med andre.
De vil lære at gøre fremskridt ud fra spørgsmål som:

  • Hvad skal jeg lære?
  • Hvordan skal jeg lære det?
  • Hvad er næste skridt?

Børnene vil få mere systematisk og løbende feedback på deres arbejde fra lærere og pædagoger, men de lærer også at evaluere deres egen og andres måde at lære på.

Samlet set skal synlig læring styrke børnenes læring ved at fokusere på, at de hver især bliver dygtigere og i mindre grad på resultater.

 

Hvor lang tid varer det, før eleverne får glæde af synlig læring?

Vi forventer, at vi i løbet af et års tid kan se de første tegn på synlig læring. Det kan fx være, at eleverne bliver mere bevidste om, hvad de lærer, og hvilke metoder de skal bruge.

Det vil styrke elevernes egne forventninger til at lære, og det er en af de vigtigste faktorer for at lære mere i følge international forskning.

 

Bliver det mere læring på bekostning af trivsel?

Nej, synlig læring spiller tæt sammen med øget trivsel hos børn. Metoderne i synlig læring skal motivere alle børn til at lære mere uanset deres niveau og forudsætninger. Og i følge forskning i pædagogik og læring, så opnår børn endnu bedre trivsel, når de oplever glæde og succes ved at lære.

Man kan sige, at læring og trivsel går hånd i hånd og understøtter hinanden. De er ikke modsætninger, og derfor bliver trivslen også styrket, når eleverne lærer at lære mere og oplever fremskridt ud fra deres eget udgangspunkt.

 

Hvordan kan forældre støtte deres børns læring?

Når du taler med dit barn om skoledagen, så stil fx spørgsmål om ”Hvad har du lært i dag?” frem for ”Hvad har du lavet?”. Ved at fokusere på læring hjælper du dit barn med at tænke over og fortælle om, hvad det har lært.

Du kan også spørge ”Hvad er det næste du skal lære?”, og på den måde hjælp dit barn med at holde fokus på målet med læringen - hvad der er fokus på lige nu og hvad målet er.

Når vi spørger børn om, hvad de har lavet i skolen, lægger spørgsmålet op til at tale om aktiviteter som det vigtige og spændende. Aktiviteter og undervisning er ikke ligegyldige, for de er midler til at lære. Med synlig læring bliver det derimod barnets læring, der bliver styrende for aktiviteter og metoder i undervisningen. Så hjælp dit barn ved at være nysgerrig på, hvad det har lært.

 

Hvor kan forældre få mere at vide om synlig læring?

Skoleledelsen vil løbende kommunikere om, hvordan synlig læring udvikler sig på skolen.

Vi er i gang med at planlægge, hvordan vi kommer i gang med synlig læring.

Vi har deltaget i en undersøgelse, der kan give fingerpeg om, hvor skolen skal tage fat. Det kan fx være at sætte fokus på den synligt lærende elev og finde ud af, hvordan vi bliver endnu bedre til at understøtte læring, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og niveau med motiverende og inspirerende metoder.

 

Hvad betyder synlig læring for lærere, pædagoger og skoleledere?

Lærere, pædagoger og skoleledere skal have nye kompetencer og uddannelse for at arbejde med synlig læring. De skal på kurser, hvor de får ny viden og metoder til at løfte læring for alle elever.

Skolelederne står i spidsen for synlig læring på skolerne, og de vil undersøge, analysere og lægge strategi for, hvordan synlig læring bedst kan udbredes for på din skole.

 

Hvor længe skal lærere, pædagoger og skoleledere på uddannelse?

De skal på kursus enkelte dage i løbet af 2015 og frem. Det vigtigste arbejde bliver ind i mellem kurserne, hvor de skal arbejde med de nye metoder og den nye tilgang sammen med deres kolleger på skolen. De skal dele viden og udveksle erfaringer, så alle kommer til at diskutere synlig læring.


Hvordan skal skolerne få tid til at arbejde med synlig læring?

Skoleledelserne skal hjælpe medarbejderne med at fokusere på synlig læring. Det kan betyde omprioritering af kræfter og i nogle tilfælde fravalg.

Vi skal kigge alle vores aktiviteter igennem og vurdere, om de er afgørende for synlig læring og elevernes læring. Det er vores vigtigste opgave.

 

Hvor længe varer det, før synlig læring er udbredt på skolen?

Det kan tage mellem to og fem år, for det kræver et helt nyt fokus for alle, der har noget med skolen at gøre.

Elever skal lære at tage medansvar, og før de kan gøre det, skal lærere og pædagoger blive tydeligere, give bedre feedback og tilbyde nye metoder og værktøjer.

Skoleledere skal stå i spidsen for udviklingen sammen med en række nøglemedarbejdere, også kaldet impact coaches, der skal tilbyde sparring og evaluering til kolleger. Undervejs vil I løbende få information om processen og status på indføring af synlig læring.