Skolelederne gav hinanden feedback

Skolelederne gav hinanden feedback

Skolelederne gav hinanden feedback

Skolelederne gav hinanden feedback

Sidste uge af maj 2016 var ledere fra skolerne i de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk samlet på Rudersdals Administrationscenter i Birkerød, hvor de i arbejdsgrupper gav hinanden feedback på arbejdet med synlig læring på hver deres skole.

Skolelederne var delt op i fem grupper, og hver gruppe arbejdede sammen i 3 timer. Den enkelte skoleleder havde selv udvalgt det, denne gerne ville have feedback på fra sine kolleger. Nogle skoler havde valgt at fokusere på arbejdet med den synligt lærende elev, mens andre havde fokus på de professionelle voksnes samarbejde.

Hver enkelt skoleleder havde lavet en kort præsentation på 8-10 minutter af det, skolen gerne ville have feedback på, og derefter havde resten af gruppen et par minutter til at stille opklarende spørgsmål.

Til slut gav hver enkelt i gruppen en skriftlig feedback til den præsenterende skole, som indeholdt følgende:

  1. Hvor langt oplever I, at skolen er på sin læringsrejse om synlig læring?
  2. Hvilke centrale ting har skolen gjort?
  3. Hvilke råd vil I give dem med på vejen?
  4. Hvilke ideer gav præsentationen jer, som I gerne vil arbejde videre med på jeres skole?

Ved dagens afslutning havde hver enkelt skole et feedbackmateriale fra 7-8 kolleger fra egen eller andre kommuner, som de kunne bruge til skolens videre arbejde med Synlig Læring.

 

Lederfeedback02APædagogisk projektleder Marianne Skogvoll

 

Lederfeedback01ASkoleleder Trine Bjerg fra Gladsaxe Kommune fremlægger sin case