Elever er synligt lærende og aktive

Elever er synligt lærende og aktive

Elever er synligt lærende og aktive

Elever er synligt lærende og aktive

- Det tydeligste tegn på synlig læring er, at eleverne taler om læring ud fra mål, progression og med en bevidsthed om, hvordan de kan gøre fremskridt. Det er et vigtigt skridt for, at eleverne kan tage medansvar for deres læring og motivere sig selv til at lære mere i løbet af hele skoletiden, siger skoleleder på Lindegårdskolen i Lyngby Lasse Reichstein.

Han fortæller om resultater, muligheder og udfordringer, siden Lindegårdskolen gik i gang med synlig læring i 2013.


Hvor langt er Lindegårdskolen kommet med synlig læring?

Der er tegn på, at eleverne er blevet mere synligt lærende og aktive, og medarbejderne fokuserer mere på læring end undervisning og organisering, men vi er langt fra i mål. Tegnene er dokumenteret i den kvalitative undersøgelse, der blev gennemført i april 2015 som en del af baselineundersøgelsen på 16 skoler i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tydeligste tegn er, at eleverne taler om læring ud fra mål, progression og med en bevidsthed om, hvordan de kan gøre fremskridt. Det er et vigtigt skridt for, at eleverne kan tage medansvar for deres læring og motivere sig selv til at lære mere i løbet af hele skoletiden.


Hvad siger forældrene til synlig læring?

Mange forældre er meget positive, men nogle har ytret bekymring for, om det vil påvirke børnenes trivsel, når man fokuserer meget på progression, om vi er på vej over mod tilstanden i de kinesiske skoler og om der er nok fokus på det enkelte barn. Jeg fortæller dem, at det handler om at gøre alle elever dygtigere, og at børnenes faglighed hænger uløseligt sammen med deres trivsel. Synlig læring handler også om at fokusere på det enkelte barn, og hvordan det lærer bedst. Det er det stik modsatte af, at børnene bliver overset. Når barnet oplever at blive inddraget i sin egen læring, og at det får noget ud af sin skolegang, trives det bedre. Vi er ikke på vej mod kinesiske tilstande, vi kobler synlig læring op på danske værdier.


Hvordan tager medarbejderne imod synlig læring?

Synlig læring går godt i spænd med det, vi allerede er i gang med i forbindelse med reformen, så reaktionen fra medarbejderne har ikke været voldsom. Men der var skeptikere i begyndelsen, især fordi arbejdsbyrden er stor for mange. Der kan også være nogle indgroede vaner, der er svære at få gjort op med, fordi det kræver en ekstra indsats at gøre noget nyt. For nogle er det også en omvæltning at skulle tale om læringsmål med eleverne.


Hvordan inddrager du medarbejdere i implementeringen af synlig læring?

Da vi skulle i gang, inviterede jeg de medarbejdere med den største skepsis over for synlig læring med til udvalgte møder og til foredrag med John Hattie, hvor de fik mere viden og indblik i, hvad det var vi skulle arbejde med. De gik fra at være modspillere til at være medspillere, der arbejder med synlig læring på skolen og fortæller andre om deres erfaringer og er ambassadører for udviklingen.


Hvad har du særlig fokus på som leder i forandringsprocessen?

Jeg har fra begyndelsen gået i dialog med medarbejderne om, hvad det handler om, og hvordan det kan give mening hos os. Jeg har klart kommunikeret forventninger til medarbejderne og været åben og realistisk om, at det her tager tid, for det er en lang proces, og vi har ikke travlt. Det kommer stille og roligt til at blive implementeret. I det første år udelukkende har fokus på den synligt lærende elev, og hvordan lærere og pædagoger arbejder med læringsmål i klassen, fx i starten af timen at tale med eleverne om, hvad de skal lære i dag. Så bliver eleverne mere selvstændige og i stand til at arbejde med deres egen læreproces. Jeg har fx fravalgt effektberegning i det første år. På den måde viser jeg medarbejderne, hvad de forventes at prioritere.


Hvordan har din rolle som skoleleder ændret sig med synlig læring?

Jeg er langt mere synlig og ude blandt elever og medarbejdere end tidligere. Jeg deltager i møder og uddannelse sammen med lærerne, og jeg taler med eleverne om, hvad de er i gang med lære, når jeg møder dem på gangen eller i skolegården. Når vi laver undersøgelser af, hvor synligt lærende eleverne er, så deltager jeg og interviewer elever. Det giver mig en langt bedre forståelse og fornemmelse af, hvad der optager elever og medarbejdere.

Fra begyndelsen har jeg og de andre ledere fortalt, at vi skal være anderledes ledere, for ellers kan synlig læring ikke lykkes. Det er vigtigt, at medarbejderne forstår, at vi kommer ud i klasserne for at støtte og vejlede og ikke for at kontrollere.


Hvad gør du for at få tid og plads til at være mere synlig?

Jeg har uddelegeret mange opgaver til impact coaches, der fx informerer om praktiske forhold i de afdelinger, som de er ansvarlige for. Min kommunikation er også blevet mere mundtlig, så jeg ikke bruger tid på at skrive nyhedsbrev hver uge. I stedet sørger jeg eller impact cocahes for at tale med medarbejderne om synlig læring ved flest mulige møder – teamudviklingssamtaler, fælles møder og ved de uformelle møder. Det handler om at finde den bedste talsperson i de forskellige sammenhænge, og nogle gange er det bedre, at en vejleder eller en anden medarbejder med stor pondus stiller sig op og fortæller, for det skaber større opbakning og forståelse.


Hvem kommunikerer synlig læring til eleverne?

Lærerne er de bedste talspersoner overfor eleverne, og derfor er det dem, der fortæller og forklarer om synlig læring. Det ville ikke være nær så troværdigt, hvis jeg stillede op foran alle elever og fortalte om synlig læring.


Hvilke fravalg foretager du for at blive en synlig leder?

Jeg prioriterer tiden meget stramt, så jeg kun deltager i de arbejdsgrupper, møder og netværk, der er absolut nødvendige for processen omkring synlig læring. Desuden sorterer jeg hårdt i de mange undersøgelser og spørgeskemaer, der hele tiden kommer fra konsulentfirmaer. Det er nødvendigt for at få tid til at komme rundt på skolen og få den tætte kontakt, der skal til for at udbrede synlig læring.


Hvilke særlige opgaver og roller har impact coach’ene?

De er ansvarlige for arbejdet med synlig læring i deres respektive afdelinger, hvor de sætter synlig læring på dagsordenen ved møder og inviterer deres lærerkolleger ind på møderne for at fortælle om de gode eksempler på, hvordan de arbejder med det. Jeg bruger også skolens impact coaches til kommunikation, så de hjælper mig med at kommunikere ud til alle skolens medarbejdere.Vi skal ændre kulturen, så vi bliver endnu bedre til at modtage vejledning og sparring fra hinanden. Derfor taler jeg med LIC’erne om, at de skal ud at sparke døre ind i forhold til deres kolleger for at vejlede dem – og samtidig forbereder jeg medarbejderne på at de skal deltage i et LIC-forløb. Ud af 45 lærere er der mindre end en håndfuld, som siger nej til sparring og rådgivning.


Hvad vil I fokusere på i skoleåret 2015/16?

I det kommende år arbejder vi videre med den synligt lærende elev, for det er der, vi kan nå længst. Vi skyder det nye skoleår i gang med at udsmykke skolen med nye plakater omsynlig læring, der viser de tre spørgsmål i synlig læring: Hvor er jeg nu, hvad skal jeg lære, og hvordan kommer jeg i mål. Netop for at synliggøre, at vi arbejder med synlig læring. Desuden har lærere og pædagoger været på kursus i synlig læring inden skolestart, og det håber vi på er med til at skabe momentum og få kickstartet arbejdet med synlig læring efter sommerferien.

 

INFO

Skoleleder Lasse Reichstein fratrådte som skoleleder på Lindegårdskolen 31. oktober 2015 og er i dag skoleleder på Hellerup Skole i Gentofte Kommune.

Ethan Jordan er konstituteret skoleleder på Lindegårdskolen.