PIT-STOP om synlig læring i Gentofte

PIT-STOP om synlig læring i Gentofte

PIT-STOP om synlig læring i Gentofte

PIT-STOP om synlig læring i Gentofte

Den 26. januar mødtes 150 lærere, pædagoger, ledere og konsulenter på skoleområdet i Gentofte Kommune for at inspirere hinanden i arbejdet med synlig læring.

Arrangementet var det andet i rækken af såkaldte Pit stop, kommunen har afholdt, og denne gang var emnerne Feedback og Progression.

Alle skoler havde mindst én stand, der gik tæt på begreberne progression og feedback. Formålet var at sætte spot på alt det, der spirer på skolerne lige nu og at dele og sprede viden og inspiration på tværs af skolerne i form af konkrete praksiseksempler.

På Gentofte Skoles 5. årgang synliggøres progressionen for eleverne med billeder af eleverne på væggen i klassen. Over billederne hænger de individuelle læringsmål og tegn på læring (succeskriterier), så hver elev kan se, hvad de er i gang med at lære.
Eleverne skriver ned, hver gang de mener, de har opnået et tegn på læring, og når forløbet er slut, laver læreren en walk-through, hvor eleverne går rundt blandt hinanden med læringsmålene på sedler og forklarer hinanden, hvad målet betyder. På den måde evaluerer klassen, om alle har opnået deres mål.

 

Pitstop01

 

"Jeg er ofte ude på skolerne - og oplever med egne øjne, hvordan eleverne aktivt udtænker,
afprøver og skaber nye løsninger – og det er fantastisk, hvad de kan.
Det er med til at skabe virkelighedsnær læring. Det understøtter arbejdet med
den synligt lærende elev og elevernes stemme som en vigtig faktor i arbejdet
med synlig læring."

Borgmester Hans Toft i sin åbningstale

 

En 6. klasse på Hellerup Skole arbejder med elev-til-elev-feedback i matematik. Eleverne lærer at give hinanden konstruktiv feedback og hjælper på den måde hinanden i deres læreproces.

GFO Vandtårnet (GFO er Gentoftes svar på SFO) på Tjørnegårdsskolen var også repræsenteret til Pit stop i Rådhushallen. En af GFO’ens medarbejdere har for nylig gennemført et to måneder langt forløb med løbetræning for børn i 3.klasse med fokus på
børnenes progression. I forløbet blev der arbejdet med fysisk aktivitet, individuel succes og sociale relationer. De tilmeldte børn satte sig et personligt mål, som de kunne få støtte til at opfylde i løbet af den periode, aktiviteten varede.

Afslutningsvis samledes deltagerne skolevis og diskuterede indholdet i de enkelte stande med udgangspunkt i:

  • 3 gode ideer
  • 2 ting, jeg/vi vil tage med videre
  • 1 ting, der kan betyde noget for vores plan

 

Pitstop07