Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner

Hvad er synlig læring?

I 2009 udgav den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie bogen, Visible Learning, der samler resultater fra mere end 60.000 undersøgelser inden for uddannelse. I uddannelsessammenhæng en af de mest centrale bøger i dag, idet den viser os, hvordan vi bedst kan hjælpe vores børn og unge til at gøre størst mulige fremskridt i skolen.

Synlig læring er ikke én bestemt metode, men en række af tilgange til læring, der har vist sig at have stor betydning for elevernes læringsudbytte. Der er altså tale om evidensbaserede tilgange til læring, og flere af de samarbejdende kommuner har besøgt og fundet inspiration i newzealandske skoler.

 

Hør Skole- og familiechef i Rudersdal Kommune Martin Tinning fortælle om sine oplevelser med synlig læring i New Zealand

 

Fakta om udvikling af synlig læring i skolerne

52 skoler deltager i et stort tværkommunalt udviklingsarbejde i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune. De 4 kommuner samarbejder om kompetenceudvikling for alle medarbejdere med fokus på:

  • Ledelsens opgave med at sikre hele skolens fokus på kerneopgaven: elevernes læring
  • Medarbejdernes samarbejde om at udvikle deres praksis, herunder løbende evaluering af effekten af deres praksis
  • Et læringsmiljø karakteriseret ved læringsmetoder baseret på evidens og forskning

 

Hør skolechef i Gladsaxe Kommune Michael Mariendal fortælle om formålet med de fire kommuners samarbejde

 

De 4 samarbejdende kommuner er gået sammen om en stor uddannelsesindsats rettet mod alle skolers pædagogiske personale. Med en økonomisk støtte fra A.P. Møller Fonden på 7 mio. kr. og et tilsvarende millionbeløb fra kommunerne – foruden den afsatte arbejdstid – tog kompetenceudviklingen sin begyndelse i skoleåret 2015/2016 og vil fortsætte frem til 2019. Udviklingsarbejdet bliver fulgt og evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut og førende internationale forskere inden for synlig læring.

 

Hvorfor arbejder 4 kommuner sammen om synlig læring?

De deltagende skolevæsener er på mange måder allerede velfungerende. På en lang række af de gængse kvalitetsparametre ligger vores skoler i toppen. Svaret er egentlig simpelt nok: Vi er sikre på, at det kan blive endnu bedre for endnu flere elever. Både dem vi i dag har svært ved at løfte, dem, der klarer sig fint og dem, der savner endnu flere udfordringer.

Som et sekundært mål er vi overbeviste om, at den tænkning og de tilgange, der knytter sig til det at arbejde på en ’synlig læringsskole’, vil gøre skolen til en endnu bedre arbejdsplads, et sted hvor man lærer og vokser - også når man er voksen.

 

Vi åbner for et nyt blik på vores praksis

Som led i kompetenceudviklingen af alle medarbejdere er der særlig opmærksomhed på, hvordan vi bruger det, vi lærer, når hverdagen kalder, og vi kommer hjem i egen praksis. Det er vigtigt, at vi lærer af hinanden og deler erfaringer om det, der virker og det, der er svært. Med dette fokus er uddannelsen bygget op, da vi ønsker at blive endnu dygtigere til at understøtte alle børns læring – men vi skal turde, og vi skal øve os.

 

Hør Erik Pedersen, centerchef i Center for Uddannelse og Pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kommune, fortælle om impact coach uddannelsen

 

Det er essentielt, at vi sammen taler om det, vi gør, fortæller børn og forældre, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Både for at skabe et fælles sprog om læring og for at vise det høje faglige niveau, der findes på skolerne. Vi har meget at være stolte af, og vi skal blive endnu bedre til at synliggøre dette og synliggøre læringen for eleverne og for omverdenen.

 

Alle elever skal lære (at lære) mere – i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

Til grund for samarbejdet mellem de fire kommuner ligger fire fælles værdier som retningsgivende for det fælles arbejde med synlig læring. Værdierne er ligeværd, nysgerrighed, mod og tro på den enkeltes kapacitet.

  • Ligeværd: Alle børn skal have lige muligheder for at lære mere, uanset forudsætninger og baggrund. Skolens opgave er at møde barnet, hvor det er – ingen elever skal overses og ingen skal mangle udfordringer.
  • Nysgerrighed: Det er skolens opgave at fastholde og udvikle den medfødte motivation for og trang til at undersøge ting. Nysgerrighed skal være en læringsstrategi for både børn og voksne, og vi skal træne eleverne i at eksperimentere, stille spørgsmål og arbejde systematisk med at finde svarene.
  • Mod: Det er vigtigt for både børn og voksne at have mod til at turde gøre noget, vi ikke plejer. Mod til at fejle i læringsprocessen og mod til at lade andre bidrage til vores læringsproces. Vi skal have mod til at fortælle, hvad der er svært, til at lytte og til at anvende feedback.
  • Kapacitet: Alle børn har kapaciteten til at lære. Vi har høje forventninger til hver eneste elev, og vi ved, at hver elev er unikt og har sin egen læringsvej. Det er skolens opgave at sikre, at alle elever udnytter sine unikke kapaciteter.

 

Hør skolechef i Gentofte Kommune Hans Andresen fortælle om de unikke muligheder i de fire kommuners samarbejde

 

Læs mere om synlig læring her