Midtvejsseminar 2017

Midtvejsseminar 2017

Midtvejsseminar 2017

Midtvejsseminar 2017

Stemningen var koncentreret og forventningsfuld, da lærere og pædagoger fra fire kommuner hang plancher op på hvide skillevægge, testede lyd og billede på medbragte computere og tjekkede manuskripter igennem en sidste gang. Anledningen var Midtvejsseminaret, der blev afholdt mandag den 12. juni 2017 for at markere, at Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune efter to års samarbejde er halvvejs i udviklingssamarbejdet “Alle elever skal lære at lære mere”.

 

Dagens hovedtaler – John Hattie

Inden skolernes medarbejdere skulle præsentere eksempler på initiativer, erfaringer og modeller, de har været optaget af undervejs i forløbet, var det dagens hovedtaler, der var i fokus. 350 inviterede gæster strømmede ind ad glasdørene og forsvandt ned mod den store sal, hvor professor John Hattie skulle holde sit oplæg. John Hattie er newzealandsk lærings- og uddannelsesforsker, der gennem mere end 15 års indsamling og analyse af data har kortlagt, hvilke forhold, der har størst betydning for elevernes læring. Resultaterne af hans forskning udgør en omfattende vidensbank om både læring, pædagogik og skoleudvikling – samlet i begrebet synlig læring.

 

Midtvejssemi01 700

 

Synlig læring er hele fundamentet for kommunesamarbejdet, og det var derfor med store forventninger, folk tog plads i den store hal, klar til at høre John Hattie. Han talte blandt andet om en ifølge ham lidt kedelig tendens til at underdrive lærerenes indvirkning på elevernes progression – at når elever klarer sig godt, er det sjældent lærerens indsats, der bliver fremhævet.
Derudover lagde han vægt på, at forskning på uddannelsesområdet er og skal være i konstant bevægelse, og selvom han gennem årene har fundet mange svar på, hvad der kan påvirke elevers læring og progression i en positiv retning, bliver han aldrig færdig med at udvikle og finde nye svar.

 

Skolernes bud på synlig læring

Efter Hatties oplæg var det skolernes tur til at vise deres arbejde. Rundt om i Virumhallernes sale og mødelokaler havde hver skole en stand, hvor de præsenterede nogle af de særlige læringsforløb og nye erfaringer, arbejdet med synlig læring har givet dem i løbet af de sidste to år.

For eksempel havde Birkerød Skole i Rudersdal Kommune elever fra 3. klasse med til at fortælle om den proces, de har været igennem for at blive synligt lærende elever og hvad det har betydet for deres skolegang.

På Fuglsanggårdsskolen i Lyngby-Taarbæk havde de i 0. klasse arbejdet med læsestrategier og fortalte de interesserede deltagere, hvordan de i forløbet havde brugt SOLO-taksonomi som redskab i evalueringen. SOLO er en forkortelse af Structure of the Observed Learning Outcome og betyder kort fortalt at synliggøre den læring, man ønsker at evaluere.

Dyssegårdsskolen i Gentofte Kommune havde også elever med som formidlere, her var det elever fra indskoling og udskoling, der fortalte om feedbacksamtaler og gav eksempler på, hvordan de arbejder med læringsmål.

Fra Gladsaxe Kommune fortalte Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole om det samarbejde, de to skoler har indgået. Alle LIC’er har fået en LIC-makker fra den anden skole, en indsats, der skal være med til at sikre nye objektive øjne på LIC-opgaven. LIC betyder Local Impact Coach og er særligt uddannede lærere og pædagoger, der støtter og vejleder deres kolleger på skolerne i arbejdet med synlig læring.

Artiklen fortsætter under billederne 

Midtvejssemi04 700

Midtvejssemi02 700

Midtvejssemi03 700

 

Næste skridt: Implementering

Alle skoler gav flotte, inspirerende præsentationer, som gæsterne lyttede til med stor interesse og spørgelyst. Også John Hattie var rundt på markedspladsen og fik et indblik i, hvordan synlig læring efterhånden er en naturlig og integreret del af dagligdagen på vores skoler.

Artiklen fortsætter under billederne 

Midtvejssemi06 700

Midtvejssemi07 700

Midtvejssemi05 700

 

Midtvejsseminaret udgjorde afrundingen på forløbets første fase og var et fint billede på den mangfoldighed, der har været i skolernes tilgange til synlig læring og på, hvor langt skolerne er kommet på rejsen.

De to første år af forløbet har udgjort en introduktion til den viden og de tilgange, der knytter sig til synlig læring. Forløbets anden fase har til formål at gøre alt dette til en integreret del af skolernes hverdag. Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune har valgt at fortsætte det tætte samarbejde om denne del også og er ved at udarbejde en fælles plan for forløbet.