Feedback og Den synligt lærende elev

 

I starten af august har alle lærere og pædagoger i 4ksamarbejdet været på to tematiske workshop - også kaldet Inside Series - hvor temaerne var henholdsvis Den synligt lærende elev og Feedback.

 

Den synligt lærende elev

På workshoppen om Den synligt lærende elev øvede medarbejderne blandt andet at beskrive den synligt lærende elevs egenskaber for en anden lærer samt at forklare en kollega, hvordan vedkommende kan udvikle en synligt lærende elev.

Desuden blev der fokuseret på at målrette undervisningen ved hjælp af læringsmål og succeskriterier.

Det mere langsigtede mål med workshoppen var at gøre lærere og pædagoger i stand til at skabe synligt lærende elever på deres skole eller i klasseværelset.

 

GordonGordon Poad fra Challenging Learning fortæller her om feedback

 

Feedback

På den anden workshop lærte deltagerne at forstå effekten af feedback i undervisningen, og hvorfor læringsmål og succeskriterier er afgørende for effektiv feedback. Der blev også stillet skarpt på forskellen mellem ros og effektiv feedback.

Workshoppens overordnede mål var at klæde pædagoger og lærere på til at:

  • Give bevidst feedback til eleverne på det korrekte niveau
  • Give feedback baseret på den enkelte times læringsmål og succeskriterier
  • Kende forskel på ros og feedback

Næste runde Inside Series løber af stablen i løbet af vinteren 2016/17 med de to temaer Solo-taksonomi og Databaseret arbejde.