Elever med fokus på egen læring

Elever med fokus på egen læring

Elever med fokus på egen læring

Elever med fokus på egen læring

- Det blive bare bedre for os allesammen, når elevernes læring er i centrum!

Sådan siger pædagog i indskolingen på Kongevejens Skole Martin Johansen, efter at synlig læring er blevet en af del af dagligdagen på skolen. Det centrale i undervisningen er ikke længere, om timerne gennemføres, og om eleverne får gode karakterer. Nej, fokus er om eleverne lærer noget.

- Det bedste ved synlig læring er den måde, det inddrager børnene og de unge på. De er helt centrale i egen læring. Vi snakker ikke længere kun med afsæt i dem – i børnenes perspektiv – nej, vi snakker faktisk med dem, planlægger med dem, sætter mål og når resultater – sammen.

Målskiven

- På samme måde inviteres forældre til at tale læring med deres børn, siger Martin Johansen og fortsætter:

- Hos os bruger vi målskiven, hvor eleven selv har evalueret sin læring, og så taler vi ud fra det.

Målskiven bruges aktivt til forældresamtaler, som ikke længere blot er en samtale mellem forældre og lærere med eleven til stede. Her er det eleven, der har sat dagsordenen gennem sin udfyldelse af målskiven, og alle taler ligeværdigt med.

Fælles retning

Martin Johansen lægger vægt på, at der ikke er tale om ensretning, men om en fælles retning.

- Vi lærere og pædagoger går mod det samme mål – at børnene skal lære at lære mere – men vi går ikke ens. Vi har forskellige fagligheder og personligheder, og det må gerne kunne ses. Men vi er optaget af det fælles mål. Eleverne er jo også forskellige, og går forskellige veje for at opnå den samme læring. Sådan skal det være.

I følge Martin er synlig læring ikke et brud med det arbejde, pædagoger og lærere hidtil har udført, og det er heller ikke en forkastelse af den danske folkeskole. Det er dog interessant at tage afsæt i viden om, hvad der rent faktisk giver læring, og hvad der ikke gør.

- Det er jo en samling af studier fra hele verden, der ligger bag, så vi er ikke i gang med et det tror vi nok skal virke-projekt. Vi er i gang med helt bevidst og målrettet at bruge det, vi ved virker fra 60.000 studier af mere end 245 millioner elever og lærere. Og når vi nu ved, at fx feedback har positiv effekt på læring, så er det bare om at bruge det, siger Martin Johansen.

Det har stor betydning for Martin, at vi ikke bare har forskningen fra hele verden bag os, men at vi konkret måler den enkelte elevs læring.

- Det vigtigste er ikke, om vi ligger godt i forhold til landsgennemsnittet på Kongevejens Skole. Det gør vi, og det er da rart nok, men hvis det er et udtryk for børn og unge, der som udgangspunkt klarer sig godt, men som faktisk ikke lærer så meget mere – ja, så er det jo skidt, siger Martin Johansen, og uddyber:

- Med synlig læring har eleverne, uanset nuværende fagligt niveau, hele tiden fokus på: hvad er det næste, jeg skal lære! De fokuserer altså på egen læring og bruger mindre energi på at sammenligne sig med de andre i klassen.

fokus paa laering

Synlig læring er virkelig synlig på Kongevejens skole

At det handler om læring, er også helt tydeligt i lokalerne på skolen, hvor opslag og synlige redskaber hjælper eleverne på vej i læringsprocessen. I klassen sidder en plakat med læringsmål for arbejdet med et forfatterskab, og eleverne har et skema, hvor de kan tegne ind, hvor langt de er nået med de enkelte mål.

Et sådan skema findes også i matematik, hvor der arbejdes med rumfang. Her ses et eksempel på, hvordan eleven selv vurderer, hvor de er i forhold til læringsmålene.

Snak læring med dine børn

Denne bevidsthed og synlighed om egen læring gør også, at forældre ikke behøver spørge lærerne om læringsmål, hvad børnene skal kunne, og hvad de er i gang med at lære. Martin opfordrer forældrene til at have dialogen med børnene.
- Bare spørg dem, de sagtens kan svare, og det støtter dem i at tænke ”hvad kan jeg lære”, frem for ”hvad er jeg god eller dårlig til”. Og de kan sagtens. I vil sikkert blive overrasket over, hvor meget de selv har styr på, siger Martin Johansen.

Martin er ikke bare engageret pædagog, men har påtaget sig en ekstra opgave som Local Impact Coach, eller LIC, på Kongevejens Skole. Sammen med de tre andre LIC’er på skolen, har Martin til opgave at initiere de forandringer, der skal ske på skolen og være i stand til at kunne hjælpe og coache sine kollegaer.

LIC’erne uddannes særligt til disse opgaver, hvilket du kan læse mere om her:

 Lærere og pædagoger som coaches