Den synligt lærende elev

Den synligt lærende elev

Den synligt lærende elev

Den synligt lærende elev

4kommunesamarbejdets vision er, at alle elever skal lære at lære mere. For at nå målet, uddanner vi lærere og pædagoger i at implementere synlig læring i undervisningen, så de kan støtte eleverne i at blive så dygtige som muligt.

En forudsætning for, at det lykkes, er at eleverne lærer at være synligt lærende elever, at de oplever sig selv som lærende personer, der har indflydelse på egen læring og ved, hvad de skal gøre for at nå deres mål.

 

Det er blevet sjovere at lære

Sarahweb

Fokus hos den synligt lærende elev er ”hvad skal jeg lære?” frem for ”hvad skal jeg lave?”. Derudover er nogle af kendetegnene, at synligt lærende elever:

  • Kan tale om, hvad de lærer og hvorfor
  • Kan sætte læringsmål
  • Aktivt søger feedback
  • Ved, hvad de skal gøre, når de går i stå
  • Kan evaluere deres eget arbejde
  • Positivt støtter deres kammeraters læringsproces

I 7.X på Lundtofte Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune er eleverne godt i gang med at øve sig i ovenstående discipliner, og de synes, synlig læring gør det sjovere at gå i skole.

- Det er fedt at vide, hvad vi skal lære og hvad der skal til for at nå vores mål, fortæller Sarah.

Hun synes, klassen er blevet bedre til at arbejde i timerne, efter at elevernes læringsmål blev hængt op i klasseværelset. Eleverne hører bedre efter, der er mindre larm i timerne, og Sarah er selv blevet mere optaget af sit arbejde, fordi hun ved, hvad hun skal og hvorfor.

Mindre forvirring

Rebekkaweb

Rebekka synes også, det er blevet nemmere at gå i skole.

- Jeg er mindre forvirret, fordi jeg hele tiden ved, hvad jeg skal, for at komme videre. Det er dejligt, siger Rebekka.

Til den lidt mindre positive side høre ifølge Rebekka, at synlig læring er en ny metode, som lærerne øver sig i at mestre:

- Nogle gange synes jeg, de snakker lidt for meget, fordi de virkelig prøver at gøre undervisningen synlig, men det er jo fordi, de øver sig, siger Rebekka, som ind imellem føler sig lidt tabt, når lærerens forklaringer bliver for lange.

Mega motiverende

Mathiasweb

Synlig læring giver eleverne en større sikkerhed omkring, hvad man skal lære, og Mathias synes, det gør skoledagen meget bedre.

- Før var vi afhængige af, at læreren hele tiden forklarede os alting. Nu er det meget nemmere, da vi kan gå ned og kigge på læringsmålene, hvis vi kommer i tvivl om, hvad vi skal. Jeg synes, jeg er blevet mere selvstændig, siger Mathias.

Han fortæller også om termometeret, som eleverne bruger til selvevaluering.

- Når vi starter et nyt forløb, udfylder vi på termometeret, hvad vi synes er nemt, mellem eller svært. Vi udfylder igen længere inde i processen, og på den måde kan vi hele tiden se, om vi har udviklet os. Det er mega motiverende, siger Mathias.

Feedback gør mig dygtigere

Marieweb

For Marie er det blevet nemmere at se, hvor hun er kommet til i sin læringsproces og hvad hun mangler, for at være i mål.

- De synlige læringsmål giver mig et billede af, hvad jeg allerede kan, og hvor jeg skal stramme op, siger Marie.

Hun fortæller, at klassen arbejder meget med feedback, både eleverne imellem og fra lærer til elev.

- Det er motiverende med feedback fra mine kammerater, fordi vi er på samme niveau og interesserer os for de samme ting. Jeg kan virkelig bruge deres feedback til meget, siger Marie, der også er glad for feedback fra sin lærer, da det giver hende et klart billede af, hvad hun kan gøre, for at blive endnu bedre.

Bedre til at samarbejde

Mikkelweb

7.X’s dansklærer Mikkel Sonne oplever også, at eleverne er blevet mere bevidste om, hvad de skal lære, og hvordan de når mål.

- De er mere selvstændige i at bruge både hinanden og de redskaber, vi bruger fra synlig læring, fortæller Mikkel og fortsætter:

- For eksempel går de selv tilbage og kigger på deres læringsproces for at se, hvad de har lært, og de er blevet bedre til at hjælpe hinanden, når de går i stå i en opgave, fortæller Mikkel. Han synes, det er positivt, at det ikke længere kun er læreren, der står og hælder viden på eleverne, men at de selv kan tage nogle initiativer og rykke sig ved egen hjælp.

I og med de er blevet mere bevidste om, hvad de skal lære, stiller de større krav til sig selv, siger Mikkel og forklarer, at han som lærer også er blevet mere tydelig i sine krav til eleverne.

Mikkel gennemgår altid læringsmålene for undervisningen i starten af timen og igen, inden timen slutter, og han oplever, at eleverne er mere engagerede i deres egen læring, fordi de præcis ved, hvad de skal gøre for at blive dygtigere.