Beregneren synliggør elevernes progression

Beregneren synliggør elevernes progression

Beregneren synliggør elevernes progression

Beregneren synliggør elevernes progression

Et nyudviklet Excel-værktøj øger anvendeligheden af de nationale test, fordi skolerne med værktøjet kan måle den faglige udvikling for hver enkelt elev. Hidtil har skolerne udelukkende været i stand til at aflæse det faglige niveau i forhold til landsgennemsnittet, men med det nye redskab kan de også måle læseudviklingen for den enkelte elev.

Beregneren bliver introduceret på 52 skoler i 4kommunesamarbejdet ”Alle børn skal lære at lære mere”. Se videointerview med en lærer og en viceskoleleder fra henholdsvis Rudersdal og Gentofte om, hvad de forventer beregneren vil betyde for blandt andet samarbejdet mellem skole og forældre og synliggørelse af elevernes læringsfremskridt.

Beregneren og skole-hjem-samarbejdet

Lærer Dorthe Grøndahl har gode erfaringer med at bruge beregneren i skole-hjem-samarbejdet. Hun er dansklærer, vejleder og impact coach på Birkerød Skole i Rudersdal Kommune.

- Beregneren kan bruges til at være nysgerrig på elevens læring. Jeg bruger den især til de elever, der stikker ud; for eksempel eleven med lav faglighed, der gør store fremskridt eller den dygtige elev, hvor der ikke er progression i læringen, siger hun og tilføjer:

- Forældre til elever, der er fagligt svage, bliver meget taknemmelige, når vi fortæller dem, at deres børn gør fremskridt. De bliver så glade på deres børns vegne, at nogle begynde at græde, for det er en kæmpe lettelse for dem, når vi kan vise dem præcise data, der dokumenterer, at deres børn er godt i gang med at lære. Jeg spørger omvendt den dygtige elev, hvor data fra beregneren viser, at læseudviklingen er gået i stå eller tilbage, hvorfor han tror det er sket? Er det fordi han er holdt op med at læse bøger eller er der andre grunde? Og så taler vi selvfølgelig om, hvad han skal gøre for igen at opnå progression i læsning.

 

 

Se interviewet med Dorthe Grøndahl herover eller læs hele interviewet her:

Lærer: Synlige fremskridt løfter skole-hjem-samarbejdet

Nyt stærkt fokus på elevernes progression

Tjørnegårdsskolen i Gentofte vil synliggøre, hvilke læringsfremskridt eleverne gør. Det skal blandt andet ske ved hjælp af beregneren. Viceskoleleder Martin Villumsen ser frem til at arbejde med beregneren, der vil øge elevernes motivation til at lære mere:

- Det vil betyde rigtigt meget for elevernes lyst til at lære nyt. Det er alfa og omega for elevernes motivation, at de er bevidste om progressionen i deres læring, og at de får indsigt i, hvordan de lærer at lære mere, fortæller Martin Villumsen.

Han mener også beregneren giver et bedre grundlag for skoleledere og medarbejdere, når de undersøger, hvorfor nogle klasser og elever udvikler sig anderledes end forventet.

- Før har samtaler mellem skoleledelser og medarbejdere om læringen ofte været baseret på subjektive vurderinger. Vi har med beregneren fået data, der supplerer observationer og analyser, der skal bruges til at diskutere og lave handleplaner ud fra.

 

Se interviewet med Martin Villumsen herover eller læs hele interviewet her:

Skoleleder: Beregneren sætter nyt stærkt fokus på elevernes progression

 

Beregneren

Beregneren er udviklet af det danske konsulentfirma NordicMetrics - læs mere om om beregneren her (NordicMetrics hjemmeside)