Lærere og pædagoger som coaches

Lærere og pædagoger som coaches

Lærere og pædagoger som coaches

Lærere og pædagoger som coaches

Den 2.-5. februar 2016 løb det tredje kursus i uddannelsen af 4kommunesamarbejdets Local Impact Coaches, af stablen i Gentofte og Birkerød.

Alle deltagende skoler i de fire kommuner har udvalgt 2-6 lærere og pædagoger, der gennemgår et særligt uddannelsesforløb til Local Impact Coach, i daglig tale LIC. En LIC har en særlig viden om synlig læring og klædes på til at vejlede og støtte kollegerne på skolerne i arbejdet med synlig læring.

På kurset evaluerede kursisterne udfordringer og succeser og fik feedback fra hinanden og de to konsulenter fra Challenging Learning, Marianne Skogvoll og Martin Steno.

Samtidig forberedte man sig på de forestående skolebesøg, hvor konsulenter fra Challenging Learning besøger alle skoler i de fire kommuner. Formålet er, at ledelse og Local Impact Coaches får feedback på deres handleplan og aktuelle udfordringer med synlig læring.

Impact Cycle
Kursisterne blev desuden introduceret til metoden Visible Learning Impact Cycle.

Visible Learning Impact Cycle er et arbejdsredskab, som sætter læreren i stand til at foretage et systematisk og grundigt serviceeftersyn af undervisningen.

Impact Cycle består af følgende processer:

  • Hvad er mine elevers læringsbehov?
  • Hvad er mine læringsbehov i relation til disse elevers behov?
  • Planlægning og gennemførelse
  • Følg op på og evaluer effekten af tiltagene

En Impact Cycle tager altid udgangspunkt i en viden fra klassen. Læreren indsamler data, analyserer dem og planlægger sin Impact Cycle på baggrund af elevernes styrker og udfordringer.

Der er tale om en cirkulær proces, hvor evalueringen af et forløb giver stof til ny dataindsamling og en ny Impact Cycle.

Alle 3.000 medarbejdere i 4k-samarbejdet introduceres til Impact Cycle på det første kompetenceforløb. Visible Learning Into Action 1 (VLIA1) løber af stablen i februar/marts 2016.

1200 MG 0749
1200 MG 0761
1200 MG 0771
1200 MG 0799
1200 MG 0827
1200 MG 0835