3.400 medarbejdere uddannes

3.400 medarbejdere uddannes

3.400 medarbejdere uddannes

3.400 medarbejdere uddannes

Tirsdag den 23. februar 2016 var de første 100 ud af i alt ca. 3.400 lærere og pædagoger i 4kommunesamarbejdet på kursus i synlig læring i praksis.

Kurset Visible Learning Into Action 1 foregik denne dag på Mariehøj Kulturcenter i Rudersdal Kommune, og hovedtemaerne var ”Den synligt lærende elev” og ”Kend din virkning”.

Den synligt lærende elev

Kendetegnet ved synligt lærende elever er, at de:

- Kender egne læringsmål og succeskriterier
- kan evaluere egen progression
- kan planlægge næste læringstrin sammen med læreren
- har strategier til at komme videre, når de går i stå

Kursisterne fik inspiration til at undersøge, hvorvidt deres egne elever er synligt lærende og hvordan de kan skabe en kultur i klassen, hvor børnene tænker og agerer som synligt lærende elever.

Kend din virkning

At kende sin virkning betyder, at læreren/pædagogen evaluerer den virkning, undervisningen har på elevernes læring, og lærer af den evaluering.

Sammen med sine elever og kolleger evaluerer læreren/pædagogen den daglige praksis for at få en forståelse og en viden om, hvad der virker og løbende tilpasse det til gavn for elevens progression.

Eleven bliver også klogere på sin egen læring, og det er et mindst lige så vigtigt mål, da det på sigt gør eleven i stand til at mestre sin egen læring.

Nysgerrighed og mod

I sin velkomst ved kursets start fremhævede 4kommunesamarbejdets projektleder, Morten Kliim-Due, to af udviklingsforløbets bærende værdier: Nysgerrighed og mod.

- Det er nødvendigt at forholde sig nysgerrigt til alt det nye, for I kommer til at reflektere over jeres praksis, forholde jer undersøgende til elevernes udbytte og efterspørge andres meninger eller iagttagelser af det, I gør, sagde Morten Kliim-Due og fortsatte:

- At modtage ny læring kræver mod, fordi I uundgåeligt vil opleve perioder med frustrationer, manglende succes eller måske decideret fejl. Det hører naturligt med til en læreproces, men det kan alligevel kræve mod at kaste sig ud i det.

4kommunesamarbejdets ca. 3.400 lærere og pædagoger gennemgår kurset i løbet af foråret 2016. Herefter følger ca. et halvt års træning i praksis ude på skolerne inden de atter er tilbage på skolebænken til Visible Learning Into Action 2 til efteråret.

Velkomst ved Morten Kliim-Due
Marianne Skogvoll fra Challenging Learning
Koncentration
Gruppedrøftelse